Kamni od Š do Ž

Kamni pod tem kriterijem pa so:

Tigrovo oko

Turkiz

Turmalin

Žad